Zygmunt Bauman i Uppsala

18 augusti 2011 av H. | 5 kommentarer · Bloggat

Zygmunt Bauman, 86 år gammal, är en föredragshållare av det slag som innebär ett lyft för varje seminarium. Tempot höjs ett par snäpp så fort han kommer upp i talarstolen, den intellektuella nivån likaså, de lärda citaten haglar utan att han behöver släppa publiken med blicken, all överflödig artighet är bortblåst, och samtidigt är han underhållande. Jag ska inte dölja att det finns vissa saker jag skulle vilja gräla med Bauman om, som hans påstående att moderniteten bara handlade om en enda sak, en vision om renhet som syftade till utplåning av alla avvikare, men hans samhällsfilosofiska tänkande handlar om mycket mer än så, och han skriver inte svårare än att en intresserad allmänhet kan läsa honom.

Bauman är hedersgäst på den tredagarskonferens som hålls i Uppsala med anledning av det judiska kulturinstitutet Paideias tioårsjubileum. Han börjar med att förklara att alla de där berömda namnen som nyss räknades upp i salen som ett exempel på judisk kultur och identitet – Freud, Einstein, Kafka och så vidare – är resultatet av en blandkultur. Att judar har spelat en så stor roll i de senaste två hundra årens intellektuella liv beror inte på några specifikt judiska egenskaper utan på ett fruktbart möte mellan judisk och europeisk kultur, menar han. Därmed har han föst all självbekräftande nostalgi åt sidan och gett sitt föredrag en aktuell skärpa: det handlar lika mycket om de kulturmöten som dagens immigration till Europa för med sig.

1800-talets stora våg av judiska intellektuella och vetenskapsmän började med att Napoleon öppnade portarna till ghettot, berättar Bauman. Napoleon gjorde judar till fullvärdiga medborgare och det ledde till en intellektuell big bang vars idéglöd vi fortfarande värmer händerna vid. Bauman understryker att det var ett ömsesidigt idéutbyte som förändrade både den judiska och den icke-judiska intellektuella världen. Båda sidor var villiga att lära av varandra. Judarna ville inget hellre än att accepteras som medborgare, så ivrigt att de ibland anklagades för att vara mer tyska än tyskarna själva, och samtidigt bidrog de med erfarenheter som visade att de förstod sig på det moderna samhällets karaktär före många andra.

Ska man fortsätta Baumans resonemang går vi i så fall mot en mental istid, eftersom det som sker nu är motsatsen till det som hände under 1800-talet. Varje grupp isolerar sig från de andra i en självvald ghettoisering: rika från fattiga, de självmedvetet goda från populisterna, invandrare och nationalister från varandra.

Vad tror han om den framtid vi är på väg mot?

– Jag har inga profetiska förmågor. Men jag har studerat sociologi, en vetenskap som kan förklara allt, förutsatt att det redan hänt.

Det som sker nu är att allas tillvaro har blivit lika osäker som om de befann sig i exil, säger han. I den postmoderna världen är alla en främling bland främlingar, alla värden är osäkra, och Bauman kan inte se att det finns något slags botemedel mot detta tillstånd. I det läget är det inte förvånande att olika former av fundamentalism växer sig starka, eftersom de erbjuder en frestande förenkling av tillvarons komplexitet.

– Alla har den fundamentalism de förtjänar, lägger han till, och publiken, som längtat efter ett tillfälle att skratta, skrattar igen. Det är som om åhörarna uppfattar självständigt tänkande som en civiliserad provokation som man ska skratta artigt åt; att Bauman gärna använder sig av en kärv ironi underlättar förstås saken.

Det enda sättet att handskas med vår tids överflöd av möjligheter och osäkerheter är att bejaka dem, menar Bauman. Europa är tvunget att acceptera invandring, men vårt sätt att handskas med denna realitet är tråkigt och okreativt, säger han. Vi talar om assimilering, vilket bara handlar om att man ska smälta in bland grannarna; högre siktar vi inte.

Vägen framåt går istället genom ömsesidighet och dialog. Bauman avslutar med att citera den fransk-grekiske filosofen Cornelius Castoriadis. Jag vill inte förändra världen, har Castoriadis sagt, jag önskar mig bara en enda sak, att människor förändrar sitt beteende, som de gjort så många gånger tidigare i historien.

(Publicerad i UNT 17 augusti 2011. Foton av mig, klicka två gånger för större.)

.

.

.


Tags:

5 kommentarer

 • 1 Gabrielle Björnstrand | 18 augusti 2011, 15:35

  Gillar hans kommentar om sociologi.
  Det andra med. Lyckoprost du som var där!

 • 2 Magnus | 19 augusti 2011, 08:49

  ”Allas tillvaro har blivit lika osäker som om de befann sig i exil (—) i den postmoderna världen blir alla en främling bland främlingar” – exakt! Och de som har makt eller pengar kan köpa sig trygghet och ”respekt” för sig själva och sina tillgångar, i alla fall på kort sikt, men långsiktiga lösningar grundade på förnuft och ömsesidig förståelse blir nästan omöjliga i ett läge där det inte finns någon stadig grund för samarbete, moraliskt eller ekonomiskt, och där man inte kan ta för givet att folk kommer att stanna och kämpa en enda dag längre än det gynnar det egna varumärket.

  Hans påpekande att de många judiska bidragen till den nyare världens litterära, filosofiska, ekonomiska och vetenskapliga liv inte beror på medfödd judisk nyfikenhet eller en speciellt judisk intelligensnivå är också intressant – och obekvämt för somliga. Någon sade för några år sen att i dag beskrivs alla slags egenskaper som personligt ägda, i grunden medfödda, och det gör att samtidens diskussion blir blind för att vi uppstår och utvecklas i samspel med andra, och att den gestalt våra anlag eller förmågor tar sig alltid har färgats av den tid och plats där de utvecklades. Det finns ingen som är *född* med Strindbergs litterära begåvning, Kim Novaks skönhet eller Usain Bolts spänst – inte i något slags determinerad gestalt. Men det där är en insikt som samtiden värjer sig mot, eftersom den gör det svårare att förvandla sig själv till ett ofelbart varumärke, och svårare att klippa ner alla sammanhang till atomära individer.

 • 3 H. | 19 augusti 2011, 08:57

  ”Och de som har makt eller pengar kan köpa sig trygghet och ”respekt” för sig själva och sina tillgångar, i alla fall på kort sikt, men långsiktiga lösningar grundade på förnuft och ömsesidig förståelse blir nästan omöjliga —”

  Som jag förstår Bauman skulle han instämma.

 • 4 Gunnar Strandberg | 19 augusti 2011, 12:11

  ”Allas tillvaro har blivit lika osäker som om de befann sig i exil (—) i den postmoderna världen blir alla en främling bland främlingar”

  Och om vi strävar efter att lösa upp alla gemenskaper, så händer just detta: alla blir främlingar inför varandra, vilket jag anser vara etter värre än att vissa gemenskaper är dysfunktionella och obehagligt formerade. Precis det här kritiserade jag Lena Anderssons senaste alster i DN för att propagera för (kanske missförstod jag henne, men jag tror inte det).

 • 5 Magnus | 19 augusti 2011, 13:30

  Ja, försök hävda positiva mänskliga rättigheter eller krav på tankefrihet, rimliga arbetsförhållanden, medborgerlig integritet och så ifall det bara ska grundas på vad varje enskild människa äger eller kan bevisa sig till för egenskaper. Utan en idé om att människor delar vissa grundläggande villkor, socialt och biologiskt, och att dessa villkor kan tas för givna, därför att vi behöver varandra för att bli människor – någon idé om ett självklart (sekulärt) människovärde och det som följer ur det – så kommer man inte speciellt långt.

  Men den som vill bygga ett varumärke för sig själv vill naturligtvis inte bli ihopbuntad med varenda jeppe från Hammerfest eller Hotahejti, så den sorts kamp för samhällsfrågor som tar plats i media tenderar allt mer att bli grundat på den enskilde individens story eller speciella bild av sig själv. ”Min rätt måste gå före det där gängets därför att jag är så snygg”,

Kommentera