Don’t you f’ckin quote me

17 juni 2011 av H. | 3 kommentarer · Bloggat

Några fler citat. Läs och njut.

Ganz begreifen werden wir uns nie, aber wir werden und können uns weit mehr, als begreifen.
Novalis

_____

Jag har övat samma slags skygghet
som jag levt på att förakta
Jonas Arlert, ur diktsamlingen Fästen

Vilket nöje kan det ge en bildad man att se en fatting stackare slitas sönder av ett vilddjur eller att se ett överlägset djur spetsas på spjut? Även om sådana ting vore värda att beskåda har man sett dem många gånger förr, och vi såg inget nytt denna gång.
Den sista dagen ägnades åt elefanterna. Folkmassan var entusiastisk, men det fanns ingen njutning i det; sannerligen, föreställningen lyckades bara framkalla medlidande, en känsla av att det finns något slags släktskap mellan detta stora djur och mänskligheten.
Cicero beskriver gladiatorspel i ett brev till en vän

*

One of the worst parts of the hangover is the sparrows outside going CHIRP FUCKING CHIRP…
Okänt geni på nätet

*

När jag känner, tänker publiken; när jag tänker, känner publiken.
Sixten Ehrling, dirigent

*

Där Upplysning ej finnes, där finnes ock ingen Allmänhet: där finns blott en Pöbel som åker vagn, och en som går till fots; en som sover på ejderdun, och en som sover på halm.
Johan Henrik Kellgren

*

Kolliderar en myt med en annan, så händer något mycket verkligt.
Stanislaw Jerzy Lec

*

…är inte penningen en lika säker behandlingsmetod som våldet när det gäller mänskliga relationer, en som tillåter oss att avstå från den naiva användningen av det senare? Den är förandligat våld, en smidig, högt utvecklad och skapande specialform av våldet.
Robert Musil

*

…liksom regnbågen över ett vattenfall finns kvar när vattendropparna faller.
Schopenhauer

*

Mogna! mogna! – man hårdnar på vissa punkter, ruttnar på andra, men mognar gör man icke.
Sainte-Beuve

*

Människan griper i natten ett ljus, död för sig själv med utsläckta ögon, griper levande den döde i sömnen, med utsläckta ögon, griper vaken den sovande.
Herakleitos

*

Mängden är uppsluppen som på en offerfest,
såsom då man på våren stiger upp i ett utsiktstorn.
Ack, jag ensam är likgiltig, frågar ej efter framtiden.
Jag är lik ett dibarn, som ännu ej börjat le.
Jag driver omkring utan ett hem, dit jag kan gå.
Alla människor hava övernog.
Jag ensam är lik en, som förlorat allt.
Ack! I mitt hjärta känner jag mig som en dåre,
ja, allt är som ett virrvarr för mig.
Världsmänniskorna äro så lysande, så lysande.
Jag ensam är så oklar, så oklar.
Världsmänniskorna äro så skarpsynta, så skarpsynta.
Jag ensam är så inskränkt, så inskränkt.
Ja, jag är vilsen som på ett villande hav.
Jag driver redlös omkring utan ankargrund.
Alla människor hava något, som de intressera sig för,
men jag är bakom, dum och enfaldig.
Jag ensam är olik andra människor;
ty det som för mig är av största värde
är att söka min näring vid moder taos bröst.
Lao Tse (500-talet före Kristus)

Tags:

3 kommentarer

 • 1 Magnus | 23 juni 2011, 16:41

  ”Sometimes,. when you’re standing face to face with a man, right next to him, you cannot see his face.”

  -Michail Gorbatjov i en intervju efter mötet med Reagan i Reykjavik 1986, deras första riktigt nära toppmöte och en händelse som i media då beskrevs som ett ödesmättat tilfälle, sista stoppet före slutvarvet mot Harmageddon ungefär (det här stod i Time vill jag minnas, det är därför jag citerar på engelska).

  Metaforen för nervositet, undran och misstro – och den ironiska upprepningen av ”face” – är lysande. I sina memoarer tillägger han att ’när vi kom ut och mötte skarorna av journalister, som stod där tysta, tycktes de plötsligt representera mänskligheten, i väntan på sin dom”.

 • 2 Gabrielle Björnstrand | 25 juni 2011, 17:34

  Klart den mest allmänt begåvade politikern på decennier. G alltså. Den andre skulle man vilja förpassa till Twitter (se ovan). Allt blir så tydligt när ens egen (lätt-)viktighet ständigt går att trycka ur sig.

 • 3 Gabrielle Björnstrand | 26 juni 2011, 01:04

  Och jag. Lao Tze är en gammal god vän.

Kommentera