Ronald Inglehart: ”Religion’s sudden decline”

14 april 2021 av H. | Inga kommentarer · Bloggat

Religionernas betydelse minskar över hela världen – och mest av allt i USA.

När Ronald Inglehart kliver in i matchen finns det goda skäl att lyssna. Böcker och artiklar om religionernas återkomst eller snara försvinnande finns det gott om, men det här är ingen debattbok. Religion’s sudden decline är en sammanställning av data från den globala opinionsundersökningen World Values Survey (med det kända fyrfältsdiagrammet med Sverige uppe i högra hörnet; Inglehart är en av WVS:s grundare). Boken bygger på enkäter från 112 länder med tillsammans 90 procent av jordens befolkning, insamlade vart femte år 1981–2020.

WVS:s data visar ”en överväldigande trend mot mindre religiositet”, skriver Inglehart. Störst förändring syns i USA. 1982 ansåg 52 procent av amerikanerna att ”gud är mycket viktig i mitt liv”; 2017 är siffran nere i 23 procent. Abortmotståndet har halverats de senaste 40 åren.

Jag skriver om Ingleharts Religion’s sudden decline i det nya numret av tidskriften Axess (3/2021).

_____

Se också min understreckare i SvD om World Values Survey och de slutsatser som går att dra om vart världen just nu är på väg.

Tags:

0 kommentarer

  • Inga kommentarer

Kommentera