Alla inlägg från september 2014

… fastnar mellan Himmelstrand och helvete

22 september 2014 av H. | Inga kommentarer · Bloggat

John Ajvide Lindqvist är en författare av den kalibern att man genom honom skulle kunna upptäcka något om hurdana vi är. Han är inte bara den storsäljande skräckförfattaren, han är också, tror jag, en av våra främsta sverigeskildrare, möjligen med reservation för att det Sverige där han har sitt hjärta ligger tio eller tjugo år […]

(Forts.)

Tags:

Kenan Malik: The quest for a moral compass

2 september 2014 av H. | 2 kommentarer · Bloggat

Kenan Malik har fått syn på en stor, försummad uppgift: vad ska vi grunda moralen på? När den frågan har ställts – det vill säga när vi har erkänt att vi saknar en någorlunda allmänt accepterad grund utifrån vilken vi kan börja formulera moraliska omdömen – är det svårt att föreställa sig en angelägnare uppgift. […]

(Forts.)

Tags: