Lars Jakobson överskrider sin egen misstro mot fiktionen

20 juli 2020 av H. | Inga kommentarer · Bloggat

Det är inte inslagen av science fiction som gör Lars Jakobson spännande. Det är intrycket att han – trots att han skriver mycket svenskt – inte är helt lojal med de underförstådda reglerna. När som helst skulle läsaren kunna möta något som är långt mer tankeväckande än ruinerna efter en utdöd civilisation på Mars: ett seende som inte hör till det överenskomna.

Vad hans illojalitet bottnar i förblir oklart – det handlar inte om att ersätta en ideologi med en annan – och därför vet läsaren aldrig vad Jakobsons författarblick skulle kunna ta sig för härnäst. Slitningen när det tuktade och det illojala drar åt varsitt håll ger hans romaner och artiklar deras särskilda laddning.

För finlandssvenska Hufvudstadsbladet har jag skrivit en essä om hans författarskap, och om den senaste boken Bokfört: Att läsa Lars Jakobson är att möta en vuxen röst

Tags:

0 kommentarer

  • Inga kommentarer

Kommentera