Olösliga konflikter: a feature, not a bug

30 juni 2021 av H. | Inga kommentarer · Bloggat

Sociala konflikter som uttrycks i identitetstermer är mycket mer svårlösta än ekonomiska motsättningar. Du kan kompromissa under en löneförhandling, men om du kompromissar med din identitet dör du. Jag är elak nog att misstänka att identitetskonflikternas olösbarhet är ”a feature, not a bug”. Vi vill ha oförsonliga motsättningar; det lockar oss just nu mer än optimism och konstruktiv problemlösning.

Människor kan inte längre hantera sina konflikter på den politiska arenan, och då faller de tillbaka till ett essentialistiskt tänkande – de börjar tro att problemet handlar om vad motståndarna är, inte vad de gör.
.
Idag har jag skrivit en understreckare om Mikael Löfgrens bok Kulturstrider och statskonst.
.
_____
.
Vi pratar så mycket om sårande och värdeladdade ord utan att ha förstått det allra enklaste: språkets ordförråd är en katalog över kränkande uttryck som numera är harmlösa. Hur gick förvandlingen till? De sociala konflikter som gav orden deras laddning – som var elden under kastrullen, helt enkelt – har bleknat bort och ersatts av andra. Laddningen fanns aldrig i orden. Det säger oss allt vi behöver veta om vi vill lösa vår tids kulturkonflikter.
.
Cancel culture har blivit möjlig för att företag, universitet och andra institutioner har utvecklat en märklig ryggradslöshet. De har börjat jobba efter hederskulturens principer. En enda anklagad person skadar institutionens heder. Är personen skyldig eller oskyldig? Det spelar ingen roll. För att återställa hedern måste personen offras. Det vore utmärkt om en bok om kulturstrider och statskonst kunde förklara hur denna institutionaliserade hederskultur har kunnat etableras så snabbt, men detta saknas hos Löfgren.
.

Tags:

0 kommentarer

  • Inga kommentarer

Kommentera