Revolution 404

1 mars 2012 av H. | 3 kommentarer · Bloggat

Jag skriver kort om den digitala glömskan i Expressen, med anledning av att spåren av den egyptiska revolutionen redan har börjat försvinna från nätet. Läs artikeln innan den försvinner …

Tags:

3 kommentarer

  • 1 Christer B | 2 mars 2012, 12:01

    Det finns en sorts logik i det här: ju större och snabbare minneskapacitet, desto större och snabbare förmåga att glömma. Delete this. Minne och glömska har varit föremål för poeternas och filosofernas uppmärksamhet i århundraden. Därför att det är frågan om undflyende, nyckfulla mekanismer. Vi kan inte kontrollera det vi vill minnas/glömma, ens med maskinernas hjälp. Kanske maskinerna till och med gör så att nyckfullheten tilltar.

  • 2 H. | 2 mars 2012, 12:18

    Fast man ska inte göra filosofi/metafysik av något som bara är dåligt fungerande teknik. Inget säger att digitala data måste ha en arkivbeständighet som inte är längre än ett par år. Som det ser ut nu är det risk att det utbrända kärnbränslet är de mest varaktiga långtidsminnen vår tid lämnar efter sig.

  • 3 Christer B | 2 mars 2012, 13:04

    Point. Jag är dock ingen större teknikoptimist. Så jag fortsätter att hävda: såväl uselt fungerande som perfekt fungerande teknik påverkar oss. Man behöver inte göra filosofi/metafysik av det – det är redan det.

Kommentera