Alla inlägg från februari 2023

Så tog Socialdemokraterna makten över kyrkan

13 februari 2023 av H. | Inga kommentarer · Bloggat

Här är ett litet citat som lyfter på en flik av ridån och avslöjar den bakomliggande maktlystnaden: ”Är det en klok socialpolitik, att låta ett så viktigt livsområde leva fullständigt sitt eget fria liv?” Sagt av den socialdemokratiske riksdagsmannen Harald Hallén 1918. Det livsområde som inte borde få utvecklas i frihet är religionen – och […]

(Forts.)

Tags: