José Ortega y Gasset: du måste överskrida dig själv

19 november 2019 av H. | Inga kommentarer · Bloggat

José Ortega y Gasset. Foto: Wikipedia.

Egentligen skulle det räcka med ett citat. Här kommer det: ”Det råder inget tvivel om att mänskligheten djupast sett kan delas in i två slags varelser: de som ställer stora krav på sig själva, som tar på sig plikter och svårigheter; och de som inte begär något särskilt av sig själva, och för vilka livet bara handlar om att i varje ögonblick vara vad de redan är”.

Hade det funnits en tävling om vem som skrivit det mest tänkvärda citatet av typen ”det finns bara två slags människor” skulle den spanske filosofen José Ortega y Gasset varit min kandidat. Formuleringen finns i hans bok ”La rebelión de las masas” från 1930 (jag har använt mig av den engelska översättningen ”The revolt of the masses”, 1932). När jag fick syn på det här citatet började jag undra om han inte rent av hade satt ord på vår tids underliggande huvudkonflikt, den som återkommer i så många skepnader. Det här är vad som står på spel just nu.

Den livsinställning som Ortega y Gasset vill beskriva och försvara går inte att formulera på den självbelåtna inskränkthetens språk. Om den går förlorad kommer det i framtiden inte ens att finnas några ord för den; det kommer att vara som att sakna ett tomrum.

Jag har skrivit en understreckare i SvD om hur Ortega y Gassets ”The revolt of the masses” kan användas för att förstå vår egen tid ur en ny synvinkel.

Mäter vi det förflutna med det samtida Sveriges kategorier och måttstockar kommer vi att märka att måttstockarna passar dåligt. Det är inte det förflutnas fel, utan måttstockarnas. Istället för att genast bestämma mig för om Ortega y Gassets idéer är bra eller dåliga vill jag använda mig av dem som ett instrument, som en främmande infallsvinkel på det alltför välbekanta. Vad blir synligt genom dem? Förståelse kräver både inlevelse och distans. Vill man skaffa sig den rätta distansen till sin samtid, för att kunna förstå den bättre, är äldre texter ett utmärkt verktyg. Eller som Ortega y Gasset själv skriver i ”The revolt of the masses”: förståelse börjar med förvåning.

 

Tags:

0 kommentarer

  • Inga kommentarer

Kommentera