När CIA stödde modernistisk konst

27 januari 2018 av H. | Inga kommentarer · Bloggat

Under 50- och 60-talen stödde CIA i hemlighet ledande kulturtidskrifter, kulturkonferenser och konstutställningar i en rad länder. Kulturstödet var en liten, fortfarande rätt okänd del av det kalla krigets propagandaverksamhet. Jag har besökt en utställning i Berlin som berättar historien – snyggt nog i samma byggnad där CIA höll en av sina kulturkonferenser.

Krönika för UNT – CIA:s hemliga kulturstöd.

Tags:

0 kommentarer

  • Inga kommentarer

Kommentera