Oscar Jonsson om Ryssland: Systemet är inte korrupt, korruption är systemet

11 mars 2023 av H. | Inga kommentarer · Bloggat

”A riddle, wrapped in a mystery, inside an enigma”, sade Winston Churchill, men Ryssland är inte alls svårt att förstå, menar Oscar Jonsson. Systemet är inte korrupt – korruption är systemet.
 
 
För egen del tror jag att freden kommer att ställa EU inför svårare utmaningar än kriget. En fred, även på Ukrainas villkor, innebär inte att vi återvänder till 2014; vi kommer att få ett helt annat Europa. Kommer EU att vilja att betala för Ukrainas återuppbyggnad – och borde vi ta ett liknande ansvar för Ryssland? Ett Ryssland som lämnas att ruttna i sina sårade känslor efter ett förlorat krig kommer att fortsätta att utgöra ett hot mot sina grannar.

Tags:

0 kommentarer

  • Inga kommentarer

Kommentera