Är den ryska litteraturen skyldig till kriget i Ukraina? Svar till Oksana Zabuzjko

12 juni 2022 av H. | Bloggat

Jag har lite tid att slå ihjäl på centralstationen i Riga, och det är då jag får syn på den. Tidskriften som tittar tillbaka på mig med stora röda bokstäver är rysk och heter Krig och fädernesland. Det nummer jag köper är fullt av tappra ryssar som dödar fascister – visserligen i svartvitt, för färg har man inte råd med 77 år efter segern i Berlin. Krig och fädernesland utkommer varje månad i 100 000 exemplar och nämns inte i den ukrainska författaren Oksana Zabuzjkos uppgörelse med den ryska litteraturens ansvar för kriget i Ukraina (DN 2022-04-29). Däremot nämner hon Dostojevskij.

”Rysk litteratur är på så sätt också ansvarig för hur dessa människor har formats”, påstår Zabuzjko, efter att ha beskrivit soldater som våldtar en elvaårig pojke, eftersom den ”under tvåhundra år målat upp en bild av världen där den kriminelle ska ömkas, inte fördömas.”

Ska man läsa Dostojevskij och Tolstoj med så noggranna och misstänksamma ögon borde man också studera nyhetsförmedlingen, den politiska retoriken, populärkulturen, folks vardagliga samtal, skolans historieundervisning och föräldrarnas barnuppfostran med samma blick – hela den offentlighet där Krig och fädernesland utgör ett litet stickprov. Utelämnar man allt detta och låter skönlitteraturen ensam bära den samlade skulden är man inte riktigt hederlig, men det är så det ofta låter när intellektuella vill protestera mot ett krig.

De vill göra något kraftfullt, men de känner sig maktlösa. I det läget gör de vad de kan: de vänder sig om och börjar straffa sin egen bokhylla. De tar fram bok efter bok och läser dem misstänksamt, på jakt efter något de redan i förväg har bestämt sig för att upptäcka: är inte den här boken lite medskyldig?

Jag kommenterar Oksana Zabuzjkos artikel om den ryska litteraturens skuld i tidskriften Fokus (publicerat 2022-05-30).

Inga kommentarerTags:

Shäron Moalem: ”On the genetic superiority of women”

18 maj 2022 av H. | Bloggat

Vid förra sekelskiftet ansågs män vara biologiskt överlägsna; idag är det inte förvånande att det kommer en bok med titeln The better half: On the genetic superiority of women.  ”Nästan allting som är svårt i livet, biologiskt sett, från överlevnad till fosterutveckling, görs bättre av kvinnor”, skriver Shäron Moalem. Han är läkare, forskar på neurogenetiska sjukdomar, och har ett tjugotal bioteknologiska patent på sin meritlista.

Alla de ovanstående fördelarna beror, enligt Moalem, på att kvinnan har två X-kromosomer. X-kromosomens gener har en mängd olika uppgifter, som inte bara har att göra med personens kön. Det väsentliga är att kvinnor har två olika X-kromosomer: en från moderns äggcell och en från faderns spermie.  Kvinnor har med andra ord en backup-kopia av X-kromosomen, en backup som inte är identisk.

Män har bara en X-kromosom, ärvd från modern, likadan i alla celler. Skulle den vara skadad eller bära på dåliga anlag är det kört. På X-kromosomen finns omkring hundra gener som är kopplade till olika intellektuella handikapp. Därför har män dubbelt så stor risk att få autism, ADHD, inlärningssvårigheter eller andra former av utvecklingsstörningar. På X-kromosomen sitter också tumörsuppressorgener, som minskar risken för cancer. Män har 20 procents större risk att få cancer och 40 procents större risk att dö i cancer; kvinnor har ett naturligt cancerskydd som män saknar.

Jag recenserar boken i det senaste numret av tidskriften Axess.

Inga kommentarerTags:

Intervju: Jaan Tallinn om farorna med AI

14 maj 2022 av H. | Bloggat

Foto: Annika Metsla.

Han startade fildelningstrenden med Kazaa, blev rik på Skype och använder nu sin förmögenhet till att utveckla ny teknologi – eller för att stoppa den.

Jaan Tallinn är programmeraren och investeraren som alltid har gått sin egen väg. Han tvekar inte att ta en förlust om han anser att ett IT-företag som han har investerat i håller på att utveckla något som inte skulle vara bra för mänskligheten. I senaste numret av tidskriften Fokus intervjuar jag honom om farorna med artificiell intelligens.

Läs intervjun här: ”Vi kan bli utrotade”

_____

– Om du inte är oroad för AI kan det bero på att du gör misstaget att föreställa dig AI som en riktigt smart människa, säger Jaan Tallinn när jag ringer upp honom. Vi pratar givetvis via Skype.

– En vän till mig, skribenten Tim Urban, brukar säga: Vad du istället borde göra är att föreställa dig AI som en riktigt smart spindel. Det ger en mycket bättre bild av vad som skulle kunna gå fel – och då är spindlar och människor ändå kusiner jämfört med AI. Spindlar är beroende av samma slags miljö som människor, men problemet med AI är att de är fullständigt likgiltiga för biologiskt liv.

Inga kommentarerTags:

Reportage: flyktingmottagandet i Polen

27 april 2022 av H. | Bloggat

Foto: Håkan Lindgren.

Hur kommer det sig att två miljoner flyktingar kan göra underverk med folks humör? Ingen jag har träffat använder ord som ”kris” eller ”katastrof”, ingen pratar om pengar, ingen klagar på att politikerna inte gör något. Jag har tillbringat en vecka i Polen och mött volontärer som hjälper ukrainska flyktingar i Warszawa, Kraków och Łódź.

Polen har på kort tid blivit världens fjärde största flyktingmottagare, och det särskilda med det polska mottagandet är att all flyktinghjälp sker frivilligt – vanliga medborgare delar ut mat, skänker kläder och bjuder in ukrainska familjer att bo hemma hos sig. Människor från andra länder än Ukraina är för övrigt inte bortglömda, om någon trodde det.

Läs mitt reportage i tidskriften Kvartal: Flyktingkrisen – Polens bästa stund sedan Solidaritet

Inga kommentarerTags:

Minnesbok till Georg Klein

28 mars 2022 av H. | Bloggat

Jag är glad att jag fick lära känna Georg Klein de sista åren av hans liv – och glad över att medverka i minnesboken Dear Eva, dear George, som Karolinska Institutet just har gett ut.
.
:
Mitt bidrag till minnesboken finns här nedanför.

(Forts.)

Inga kommentarerTags:

Livewired: hjärnan är ett levande nätverk

21 mars 2022 av H. | Bloggat

Hjärnan är ett levande nätverk som ständigt väver sig själv – ett organ som hela tiden formas av de erfarenheter vi gör. Jag har läst David Eaglemans Livewired, en bok som visar att det är dags att överge föreställningen om hjärnan som dator.
.
.
I en tysk studie placerades läkarstudenter i en magnetresonanskamera: under de tre månader när de pluggade inför sin examen växte vissa delar av hjärnan så mycket att det var synligt för blotta ögat, skriver Eagleman. Det är märkligt att han ska behöva argumentera så vältaligt för att levande organismer är just levande – att de utvecklas, reagerar, anpassar sig och formas av sina erfarenheter. Trots att vi själva är levande har vi betydligt lättare för att föreställa oss döda maskiner och mekaniska processer. Vi har ett motstånd mot att föreställa oss liv, förändring, feedback, nätverk av ömsesidigt påverkande detaljer – känn hur det stramar i medvetandet när du försöker göra det!

Inga kommentarerTags:

Intervju: Filippa Mannerheim om skolans kris

10 mars 2022 av H. | Bloggat

I senaste numret av tidskriften Axess (2/2022) intervjuar jag läraren och skoldebattören Filippa Mannerheim om en skola där gymnasieelever har börjat få svårt att skriva för hand. Utbildning lyfte Sverige ur fattigdom – varför har vi börjat behandla skolan som om vi ville hämnas på den?
.
Skolans problem är en konsekvens av en lång rad dåliga politiska beslut, plus en pedagogik som låtsas vara barnvänlig när den i själva verket är barnfientlig. Ingen skulle slänga in mellanstadieelever på fabriksgolvet eller någon annan vuxen arbetsplats. Varför tror man att det fungerar att slänga in dem i ett seminarierum där de ska forska själva?
.
Läs intervjun här: Förödande välvilja
_____
.
Extraläsning: så förstörde vi framtiden i förväg. I tre artiklar för Smedjan beskriver jag bakgrunden till skolans kris – 60 års missriktade skolreformer. Läs artikelserien här.
.

Inga kommentarerTags:

Magnus Dahlström: ”Vesalius”

3 mars 2022 av H. | Bloggat

Det är aldrig nyttigt att tänka för mycket. Allt du tänker på, vare sig det är minnen eller hårda fakta, blir snart mjukt och osäkert, faller sönder, förökar sig i en lång rad hånfulla kopior. Det är vad som händer med huvudpersonen i Magnus Dahlströms nya roman Vesalius.

Huvudperson är den flamländske anatomen Andreas Vesalius, vars beskrivning av människokroppens byggnad, De humani corporis fabrica (1543), är en medicinhistorisk milstolpe. Här bryter läkarvetenskapen definitivt med antiken: istället för att återge vad Galenos och andra tusenåriga auktoriteter har sagt börjar man obducera och se efter själv. Träsnitten, som avbildar skelett och muskler i helfigur, är sannolikt oöverträffade i konsthistorien, och har gjort boken legendarisk (tack till Hagströmerbiblioteket för bild).

Jag recenserar Vesalius i SvD.

Den krisande rationella mannen, som bryts ner av sina egna irrationella sidor, är en populär genre. Det är inte svårt att förstå var lockelsen ligger: han är en person som det är tillåtet att exotifiera. Han har blivit den andre, den som inte är som vi.

En rejäl psykisk kollaps är alltid underhållande läsning, men några vändpunkter eller insikter förekommer inte i Dahlströms roman. Boken är en rak, hantverksskickligt gestaltad nerförsbacke mot det förutsägbara slutet.

 

 

Inga kommentarerTags:

Nietzsche: Efterlämnade anteckningar

14 februari 2022 av H. | Bloggat

Fördelen med Nietzsche är att han vågar erkänna för sig själv vad han tänker – och konsekvenserna av vad han redan har tänkt. Det är sällsyntare än man tror, även bland folk som har till yrke att tänka. Han uttrycker sig med andra ord inte som en akademiker. Han skriver inte ”föreställningen om gudsbegreppet är problematisk” – han skriver ”gud är död”.

I höstas avslutades ett 20-årigt arbete med att ge ut Friedrich Nietzsches samlade skrifter i svensk översättning på förlaget Symposion. Jag har skrivit en understreckare om den sist utgivna, nionde delen Efterlämnade anteckningar. (Översättningen omfattar tio band; del 10, som innehåller ett urval av hans brev utkom 2014.)

Läs understreckaren här: Det är missförstånden som gör Nietzsche farlig.

_____

Den verkliga behållningen med att läsa äldre texter handlar inte om att hitta sådant som jag håller med om. Äldre författare gör oss den stora tjänsten att bända loss oss från vår egen tid, eftersom de betraktar världen från andra utgångspunkter. När du återvänder från en sådan text ser samtiden lite främmande ut. Du delar inte längre de överenskommelser som gör att samtiden blir självklar – eller rentav osynlig. För att kunna tänka fritt och illojalt behöver du få en liten, papperstunn distans till din egen tid. I den effekten, inte i innehållet, ligger det subversiva hos en bok som Efterlämnade anteckningar.

”Mina skrifter är mycket bra försvarade”, konstaterar Nietzsche, som om han kunde förutse den kult som snart skulle uppstå kring honom. Den som läser hans böcker utan att förstå dem på rätt sätt kommer att avslöja sig själv. ”Ett litet raserianfall driver honom att häva ur sig sitt innersta och löjligaste”, säger han om sådana läsare, ”och vem vet inte vad som framkommer då!”

Bonusläsning: i Mänskligt, alltförmänskligt (1878) finns ett stycke där Nietzsche förutser en politiker av Hitlers sort, 50 år innan nazisterna kom till makten. Kärnan i populismen – den massmediala, spelade styrkan – fångar Nietzsche perfekt:

(Forts.)

Inga kommentarerTags:

Lena Einhorn: ”Bland hobbyepidemiologer och expertmyndigheter”

2 februari 2022 av H. | Bloggat

Jag recenserar Lena Einhorns nya bok ”Bland hobbyepidemiologer och expertmyndigheter” (SvD 28/1 2022).

Einhorn doktorerade i virologi 1983; sedan dess har hon varit verksam som författare och dokumentärfilmare. Är hon rätt person att ifrågasätta FHM:s pandemihantering? Saken är den, tror jag, att de som reagerar när ingen annan gör det nästan alltid kommer att vara fel personer. De är kanske lite för gamla, kanske lite missanpassade, kanske saknar de det självförtroende som gör sig bra i en soundbite, kanske blandar de modig kritik med överdrifter och orättvisa anklagelser.

Utomlands kallar vi dem dissidenter; om de överlever förtjänar de ett pris. Hemma tycker vi att de är jobbiga. Genom sitt sätt att hantera sådana avvikare visar mediebranschen sitt rätta ansikte. När det gäller Einhorn tog de sakliga motargumenten slut ganska fort: hon tilldelades rollen som foliehatt.

 

Inga kommentarerTags:

Lego: det lilla leksakssnickeriet som blev ett imperium

17 januari 2022 av H. | Bloggat

Säger jag Ole Kirk Christiansen är det inte många som förstår vad det handlar om, men om jag säger Lego, då vet hela världen. Jag recenserar Jens Andersens biografi Et liv med Lego om tre generationer i familjen som utvecklade ett litet snickeri till ett imperium.

Recension i SvD: Leksaken som gav kreativiteten superkrafter.

Synen på barn och deras lek har förändrats dramatiskt under 1900-talet. Företagets grundare Ole Kirk Christiansen vaktade får som sexåring; lek var något man skulle växa ifrån. På den tiden kunde en leksak bestå av en sten med ett snöre – för barnen blev det en ko. När han började sälja leksaker betraktade billundborna det inte som något riktigt arbete. Två generationer senare säger den nuvarande företagsledaren Kjeld Kirk Kristiansen: ”Barn är enastående varelser. Det är vi som ska försöka efterlikna dem, inte tvärtom.” Vad innebär det? Det kunde Andersen ha undersökt djupare.

Inga kommentarerTags:

Sayragul Sauytbay: ”Ögonvittnet”

17 januari 2022 av H. | Bloggat

En dryg miljon muslimer sitter i koncentrationsläger i Kina. Sayragul Sauytbay, som nu fått asyl i Sverige, beskriver lägren inifrån – samt den hårdnande kolonialism som Kina bedriver i Xinjiang.
 
Jag har läst Sauytbays bok Ögonvittnet, skriven tillsammans med den tyska journalisten Alexandra Cavelius. Recension i SvD.
.

Allt fler kineser flyttar in i Xinjiang, och skyltar på andra språk än kinesiska tillåts inte. Traditionella högtider är förbjudna. Inför bröllop eller fest måste en gästlista lämnas till myndigheterna i förväg. Begravningsplatser förstörs med grävmaskiner. Samtliga invånare har beordrats inställa sig till en ”hälsokontroll” som syftade till att samla in biometriska data, inklusive röstprov. Säkerhetskontroller införs i trafiken: alla bilar stoppas och samtliga ansikten scannas. Barnen får enbart tala kinesiska i skolan; hennes son fick sin mun övertejpad som straff för att han talade kazakiska. Icke-kineser måste passera särskilda säkerhetskontroller på järnvägsstationerna. I sjukvården behandlas uigurer och kazaker som en sämre sorts människor. Här pågår en rasism och en kolonialism som det är förvånansvärt tyst om.

Rättelse: enligt Sauytbay/Cavelius fick regionen Xinjiang sitt namn 1949. Det stämmer inte; se Wikipedia om Xinjiangs historia.

_____
Handeln med Kina har för övrigt inte bidragit till någon demokratisering. Kinas växande ekonomiska makt leder istället till att företag och regeringar över hela världen anpassar sig till kommunistpartiets krav, något som skildrats av Clive Hamilton och Mareike Ohlberg i Den dolda handen – se min understreckare 11/2 2020.

Inga kommentarerTags:

Peter Singer: ”En värld nu”

7 januari 2022 av H. | Bloggat

Kanske har somliga läsare en föreställning om Peter Singer som något slags extrem miljö- och djurrättsaktivist. I sin nya bok En värld nu försvarar han WTO och kapitalismen – och slänger fram radikala idéer så nonchalant som om de inte var allvarligt menade. Helst av allt vill han stanna i seminarierummet och bråka med John Rawls.

Jag recenserar En värld nu i tidskriften Respons.

Det viktiga är inte vad en författare skriver om, utan hur han gör det. Hos Singer är steget från akuta problem till abstrakta tankeexperiment så kort att jag undrar om han överhuvudtaget är medveten om att han tar det. Först klimatpanik: andelen växthusgaser i atmosfären är högre än någonsin under de senaste 800 000 åren. Därefter: antag att det ligger en baby på spåret, och din enda möjlighet att rädda den är att lägga om en växel, så att spårvagnen istället förvandlar din älskade Bugatti till skrot. Mellan dessa båda resonemang går det fortare än i en skenande spårvagn, rent av fortare än i en Bugatti. De akuta problemen kopplas aldrig till några praktiska lösningar.

Inga kommentarerTags:

John le Carré: ”Silverview”

23 december 2021 av H. | Bloggat

Jag recenserar John le Carrés postumt utgivna Silverview för UNT.
 
Det är förvånande att en nära 90-årig författares sista roman är så lätt, snabb, effektiv och närvarande (även om manuset har fått lite redaktörshjälp av hans son). Le Carré behöver inget våld och ingen stor dramatik för att inleda sin berättelse, bara en arg kvinna som ska överlämna ett brev en regnig dag, samt en excentrisk besökare i en bokhandel. Spänningen ligger inte i spionintrigen – som för övrigt inte kommer in i handlingen förrän efter en tredjedel av boken har gått. Den ligger i personporträtten och iakttagelseförmågan. Silverview är skriven av en författare som inte lever i det förflutna, som girigt suger i sig intryck av människor och miljöer.
.
Le Carré har en särskild blick för ironiskt avvikande detaljer. Nato-basens sandsäcksvärn, ”som av någon outgrundlig anledning var behängt med pappersgirlanger”. Den erfarne underrättelsechefen som får höra ordet ”täckhistoria” från en person långt under honom i hierarkin, och reagerar ”som om täckhistoria var ett nytt begrepp för honom, och ett ganska roligt sådant dessutom.”

 

 

Inga kommentarerTags:

Myten om AI: skicka föreställningen om ”tänkande maskiner” tillbaka till 1950-talet, där den hör hemma

13 december 2021 av H. | Bloggat

Det bästa vi kan göra med datorn är att befria den från föreställningen om ”tänkande maskiner”. En dator behöver medvetande och intelligens lika lite som ett ånglok behöver fyra ben att springa med.

Populärkultur och massmedier uppfostrar oss att tro att framtiden redan är avgjord. Överlägset intelligenta maskiner är på väg, vare sig vi gillar det eller inte. Det enda vi kan göra är att acceptera utvecklingen och anpassa oss i förväg, som lydiga små konsumenter. Vi får absolut inte tro att vi har något val; framtiden kommer att bli som herrarna i Kina och Silicon Valley har planerat. Att AI skulle vara oundvikligt är en av de myter som Erik Larson vill riva sönder i sin bok The myth of artificial intelligence; Why computers can’t think the way we do (Harvard University Press).

Idag skriver jag om AI, och om Larsons bok, i SvD: Önskedrömmen om AI en glädjelös utopi

_____

Larson varnar för att myterna kring AI, hur spännande de än kan se ut, i praktiken hindrar innovation och kreativitet. Föreställningen att superintelligenta maskiner kommer att leda oss in i en ny epok, där våra problem och begränsningar dunstar bort, avfärdar han som ”teknologisk kitsch – billiga kopior av djupare idéer, vilket förhindrar en intelligent utveckling”. De populära myter som omger AI ”utgör ett betydande och till och med allvarligt hot mot innovation och framtida vetenskapliga upptäckter – och, ironiskt nog, även mot framsteg inom AI-fältet”, skriver han.

AI som ett hinder mot kreativitet och utveckling – just så ska alla anklagelser om teknikfientlighet undermineras!

För egen del har jag allt mer kommit att tro att hela föreställningen om medvetna maskiner är irrelevant, av två skäl.

För det första: maskiner behöver inte vara medvetna för att vara överlägsna oss. Redan en miniräknare är överlägsen en människa när det gäller matematik, utan att kunna tänka en enda tanke. Föreställningen om medvetna, intelligenta maskiner är ett utslag av antropomorfism. Vi försöker förstå komplicerade maskiner genom att föreställa oss dem som om de var djur eller människor, men en dator behöver tänkande och medvetande lika lite som ett ånglok behöver fyra ben att springa med.

För det andra: människor är extremt sociala djur, gjorda för att leva sig in i vad andra mänskliga medvetanden känner. Vi är så bra på det att vi utan ansträngning projicerar viljor och medvetanden på allt omkring oss, även döda föremål. Kan vi uppleva att ett tygdjur, ett spökhus eller ett landskap har en personlighet kommer vi också att kunna projicera in en levande personlighet i en maskin som låtsas prata med oss, även om den aldrig råkar utveckla mer medvetande än en ljummen spisplatta.

Läs fortsättningen i SvD.

 

Inga kommentarerTags: